Rolf Söderberg: Edvard Munch, August Strindberg

Buy this
  • 150,00 kr

Fotografi som verktyg och experiment. Många konstnärer fnyste föraktfullt när fotografin fick sitt genombrott under 1800-talet. Men det fanns också de som såg fotografins fördelar. Här presenteras Munchs och Strindbergs användning av det nya mediet.